Nieuws

doelgroep en persona blog

Wat is een doelgroep en wat zijn buyer persona's

29 juni 2016

Het opzetten van doelgroepen is een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de marketingafdeling. Maar wat is een doelgroep? De doelgroep betekenis is een specifieke groep mensen die een bepaald bedrijf wil bereiken bij het aanbieden van een bepaald product of service. Logischerwijs wordt deze groep vaak bepaald aan de hand van de kenmerken van het product of dienst dat verkocht wordt. Ook kan dit handig zijn om te bepalen op welke manier de producten het beste gepresenteerd kunnen worden aan de klant.

Een paar jaar geleden is er een nieuwe tool ontstaan, te gebruiken om erachter te komen wie je klant precies is; buyer persona’s. Dit zijn gedetailleerde profielen van een voorbeeldklant, gebaseerd op gedrag en doelen. Maar meteen helemaal af stappen van een oude gewoonte kan lastig zijn. Zeker als je nog niet helemaal duidelijk hebt waarin beide tools zich onderscheiden. Daarom zetten wij voor jullie de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Verschil #1: extra kenmerken 

Normaal gesproken worden doelgroepen vastgesteld op basis van bepaalde standaard klantkenmerken. Hierbij kun je denken aan kenmerken als levensfase, opleidingsniveau, woonplek en inkomensklasse. Door het vaststellen van doelgroepen op deze manier worden klanten bekeken vanuit een meer globale optiek. Naast deze socio-demografische kenmerken wordt er weinig extra’s gedaan om in de huid van de klant te kruipen. Bij het opstellen van persona’s worden klantgroepen bepaald op basis van meer kenmerken. Een handige vragenlijst met relevante onderwerpen om deze kenmerken te kunnen bepalen kun je hier downloaden, of via de button hieronder of naast.

Verschil #2: praktische toepasbaarheid 

Doelgroepen zijn hierdoor veel abstractere begrippen dan dat persona’s dat zijn. In tegenstelling tot doelgroepen zijn buyer persona’s veel beter in de praktijk te gebruiken. Dit komt doordat er een gezicht gegeven wordt aan een bepaald klanttype. Zo hebben we al eerder Marketing Marcel, Recruiter Rachel en Sporty Simon leren kennen. Doordat doelgroepen abstract zijn en globaal bepaald worden, zijn deze als vanzelf minder concreet. Doordat bijvoorbeeld Marketing Marco een gezicht geeft aan een bepaalde doelgroep, kan deze gezien worden als een fictief stereotype. Deze persoon staat als een soort ijkpersoon als kenmerk voor de desbetreffende doelgroep. Op deze manier zal je als bedrijf eerder stilstaan bij wat Marketing Marco wil, in plaats van wat een gehele doelgroep wil. Door dit kleine verschil te maken zal deze groep meer gaan leven voor het bedrijf en voor iedereen te begrijpen.

Verschil #3: emotie is key 

In tegenstelling tot doelgroepen, richten buyer persona’s zich meer op het begrijpen van emoties en handelingen van mensen. Dit is een veel winstgevendere tactiek dan het indelen van groepen. Er wordt gezegd dat door het gebruik van content marketing en persona’s de verkopen tot 124% stijgen.

Het is dan ook niet zo dat wanneer er wordt geswitcht er evenveel buyer persona’s ontstaan als dat er doelgroepen waren. Vaak kan het al voldoende zijn om 2 tot 3 persona’s op te stellen. De doelen en het gedrag van bepaalde doelgroepen kunnen namelijk redelijk overeenkomen. Maar dit kun je pas duidelijk in kaart brengen, door het gebruiken van een hulpmiddel.

Dus waar een doelgroep een goede start maakt met het in het vizier krijgen van de juiste klantgroep, helpt een persona je bij het in kaart brengen van de belangrijkste gedragingen en doelen van klanten. Met een veel levendiger en praktischer beeld van de verschillende soorten klanten als resultaat. 

Ben je overtuigd van het inzetten van buyer persona’s in plaats van doelgroepen en zie je de duidelijke verschillen? Download dan hier ons hulpmiddel in de vorm van een stappenplan. Door middel van 3 eenvoudige stappen kun je gelijk aan de slag met het opzetten van jou eigen buyer persona’s.

 

New Call-to-action

Kirsten is actief in de communicatie en op het vlak van business development. Ze houdt zich onder andere bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en social media. Buiten werktijden is ze te vinden in de sportschool en op haar studentenvereniging.

[Buyer Persona]